Przejdź do treści

Stopy niskotopliwe

Stopy o niskich temperaturach topnienia

Stopy niskotopliwe

INNOVATOR Sp.z o.o posiada w swej ofercie stopy niskotopliwe o temperaturze topnienia od 47° do 400°C i o składzie chemicznych zgodnym z normą PN-91/H-87203 (za wyjątkiem stopu z indem).


Stopy niskotopliwe

Oferowane gatunki stopów lutowniczych

Nazwa stopuNazwa zwyczajowaOrientacyjna temperatura topnieniaPrzykłady zastosowania
Stop z indem47°C odlewy precyzyjne, specjalne bezpieczniki termiczne
TBC12Stop Wooda70°C odlewy precyzyjne, automaty przeciwpożarowe i alarmowe oraz wyroby ortopedyczne
TBC13Stop Lipowitza80°Cmechanika precyzyjna i medyczna, automaty przeciwpożarowe i alarmowe
TBC14Stop Matrixa108°Cmechanika i odlewnictwo precyzyjne
TBC19Stop Newtona96°Cmechanika i odlewnictwo precyzyjne
TBC20
Stop Lichtenberga
92°Cmechanika i odlewnictwo precyzyjne
TOC3278°Codlewy precyzyjne, sprzęt lekarski i ortopedyczny
TOC5220°Cdawniej do uszczelniania strzykawek
TOC10300°Cwylewanie panewek łożysk
TOC12215°Codlewy precyzyjne, sprzęt lekarski i ortopedyczny
TOC13146°Cmechanika i odlewnictwo precyzyjne
TOC20
195°C
odlewy precyzyjne, sprzęt lekarski i ortopedyczny
TOC30
135°C
odlewy precyzyjne, sprzęt lekarski i ortopedyczny
TOC48
250°C

przemysł elektrotechniczny, mierniki elektryczne i inne
TOC50200°C
przemysł elektrotechniczny, mierniki elektryczne i inne