Przejdź do treści

O INNOVATOR Sp. z o.o.

Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. został utworzony w 1997 roku. W chwili obecnej jedynym udziałowcem spółki jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Od dnia utworzenia ta inżynierska Spółka zajmuje  się. transferem do przemysłu technologii opracowywanych w Instytucie Metali Nieżelaznych oraz podejmowaniem na bazie tych technologii produkcji i usług w ramach działalności własnej.

W roku 2005 Innovator Sp. z o.o. zgodnie ze swoją. Misją zaangażowała się w organizację produkcji i sprzedaży  maszyn flotacyjnych typu IF, których  konstrukcja jest dziełem zespołów badawczych Łukasiewicz Instytutu Metali Nieżelaznych.

Oferta Spółki obejmuje również dostawy innych urządzeń i wyposażenia dla zakładów wzbogacania rud metali nieżelaznych i węgla. W zakresie dostaw maszyn INNOVATOR ściśle współpracuje z polskimi zakładami wzbogacania rud metali nieżelaznych i węgla, a w ostatnich latach równie skutecznie eksportuje te maszyny do Chin, Serbii oraz Kazachstanu.

IMN

1987 – Utworzenie ZNPMiP

Utworzenie ZNPMiP – jednostki innowacyjno wdrożeniowej

Rafinacja i odzysk

1988 – Rafinacja metali

Uruchomienie pierwszej instalacji do odzysku metali szlachetnych.  

Druty srebrzone

1990 – Galwanizacja

Wdrożenie technologii srebrzenia drutów miedzianych

INNOVATOR

1997 – INNOVATOR Sp. z o. o.

Przekształcenie ZNPMiP w INNOVATOR Sp. z o.o.

Maszyny flotacyjne

2005 – Maszyny flotacyjne

Rozpoczęcie produkcji  maszyn  flotacyjnych. Sukces maszyn na rynku Polskim i Zagranicznym

Odzysk renu

2014 – Odzysk Renu

Uruchomienie instalacji do odzysku renu w wyniku współpracy z Łukasiewicz IMN