Przejdź do treści

Rafinacja i odzysk złomów metali szlachetnych

Skupujemy złomy i odpady za szczególnym uwzględnieniem tych, które zawierają:
Złoto, Srebro, Pallad, Platynę, Rod i Iryd,

+48 32 2380 310

info@innovator.com.pl

Podstawowa działalnością INNOVATOR sp. z o. o. Rafinacja i odzysk metali szlachetnych z różnego rodzaju złomów i odpadów zarówno przemysłowych, jak i pozyskiwanych od indywidualnych dostawców.

Na korzystnych dla dostawców zasadach prowadzimy skup materiałów zawierających metale szlachetne i srebro w celu ich dalszego przerobu a posiadane technologie i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na gwarantowanie wysokich uzysków i krótkich terminów realizacji.  Na uzgodnionych z klientami zasadach oferujemy również usługową rafinację i odzysk metali szlachetnych i srebra.

Każdy dostarczony do nas materiał zawierający metal szlachetny czy srebro jest przez nas oceniany w aspekcie zarówno technologicznym, jak i ekonomicznym. Z wynikami tej oceny zapoznajemy klientów co umożliwia harmonijną i korzystną dla obu stron współpracę.

rafinacja i odzysk złomów metali szlachetnych

Rafinacja i odzysk w INNOVATOR Sp. z o. o.

Konsultacja

 • Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy jest konsultacja i ocena materiału.  Najlepszym sposobem jej przeprowadzenia jest wizyta w naszej siedzibie, Zachęcamy do wcześniejszego zapowiedzenia swojej wizyty telefonicznie. 
 • Dodatkową opcją, jest możliwość konsultacji drogą mailową. W tym celu należy przesłać  opis, zdjęcia oraz masę materiałów,
 • Celem konsultacji jest wstępne oszacowanie możliwości przerobu oraz opłacalności przerobu dla klienta. 
 • Dostawca uzyska również orientacyjną cenę skupu rafinacji.

Depozyt

 • Po etapie konsultacji następuje przyjęcie materiału w depozyt,
 • Materiał jest komisyjnie ważony oraz składowany w zaplombowanym pojemniku,
 • Materiał wciąż jest własnością dostawcy,
 • Pozostawiając materiał, dostawca otrzymuje dokument potwierdzający depozytu. Potwierdzenie depozytu opatrzone jest indywidualnym numerem, określa rodzaj, ilość i dostawcę materiału,
 • Potwierdzenie musi być podpisane zarówno przez przedstawiciela INNOVATOR, jak i przedstawiciela dostawcy, dostawca materiału ma prawo do wycofania depozytu.

Homogenizacja i analiza:

 • Homogenizacja jest procesem uśrednienia zawartości metalu w dostarczonym materiale,
 • Homogenizacja umożliwia pobranie reprezentatywnych próbek do analizy chemicznej zawartości kruszców,
 • Do zakupu przyjmujemy materiały wyłącznie po ich przeanalizowaniu w certyfikowanym laboratorium, z którym współpracujemy, i pełnej wiedzy o zawartości danego metalu szlachetnego w całej partii materiału,
 • Otrzymane wyniki badania laboratoryjnego zawartości danego metalu szlachetnego w oferowanym nam materiale, są dla nas wynikiem miarodajnym i wiążącym, i na ich podstawie dokonujemy rozliczenia z Klientem.

Rozliczenie:

 • Na podstawie analizy zawartości materiałów szlachetnych określana jest wartość materiału będąca podstawą do dalszych rozliczeń,
 • Przygotowane zostaje rozliczenie skupu/ rafinacji, w tym dokumencie przedstawione są wszystkie szczegóły usługi.
 • Wypłacamy pieniądze przelewem bankowym lub gotówką
Rafinacja metali Analiza materiałów

Analiza materiałów

Chcąc zapewnić wysoki poziom usług na rynku INNOVATOR koncentruje się na zapewnieniu najwyżej jakości analiz dla naszych klientów.

Skład materiałów do odzysku jest potwierdzany przez analizę składu chemicznego na spektrometrze PerkinElmer® Optima™ 8000 ICP-OES.

Ponadto INNOVATOR  pozostaje w ciągłej współpracy z certyfikowanym laboratorium chemii analitycznej.

Usługowe odlewanie sztabek

Usługowe odlewanie sztabek

Z materiału rafinowanego możemy wykonać sztabki srebrne i złote. Sztabki oferowane są w następujących gramaturach:

Srebro: 250 g 500 g 1000 g;

Złoto: 100 g; 250 g; 500 g;

Każdy klient do sztabki otrzymuje certyfikat potwierdzający zawartość kruszcu w sztabie. Każda sztabka znakowana jest unikatowym numerem oraz logiem INNOVATOR. 

Przykładowe odpady srebrne poddawane rafinacji:

skup styków

Nity i nakładki stykowe

styki z aparatów elektrotechnicznych i telekomunikacyjnych,

skup styków

Złomy biżuteria srebrnej

Pasty polerskie, półprodukty, wybrakowane elementy i żużle pochodzące z przemysłu jubilerskiego,

skup styków

Elementy elektroniczne,

Zawierające metale szlachetne układy scalone, tranzystory, kontaktrony, diody, listwy krawędziowe obwodów drukowanych, mikrowyłączniki,

Osady po procesach elektrochemicznych,

Zawierające metale szlachetne

Odpady z przemysłu chemicznego,

części aparatury chemicznej, elektrody, katalizatory, siatki, druty, odpady porafinacyjne,

Akumulatory zasadowe,

Zawierające metale szlachetne układy scalone, tranzystory, kontaktrony, diody, listwy krawędziowe obwodów drukowanych, mikrowyłączniki,

Odpady i półprodukty z przemysłu hutniczego,

Zawierające metale szlachetne

Pasty przewodzące i rezystorowe

oraz odpady po utylizacji substancji organicznej z produkcji układów hybrydowych techniką sitodruku,

Odpady z regeneracji przedmiotów zabytkowych,

pasty i szlamy emalie zawierające srebro i złoto.

Ceramika z metalami szlachetnymi

płytki ceramiczne ze ścieżkami złota, platynowców i innych metali szlachetnych z przemysłu elektronicznego, elektrycznego, motoryzacyjnego,

Pyły i osady techniczne

Pochodzące z przemysłu hutniczego i chemicznego,

Katalizatory i sita molekularne zawierające platynę i pallad z przemysłu chemicznego,

pasty i szlamy emalie zawierające srebro i złoto.

Przykładowe odpady zawierające złoto i platynowce poddawane rafinacji:

odzysk rafinacja złota

Elementy elektroniczne

układy scalone, procesory, tranzystory, kontaktrony, diody, listwy krawędziowe obwodów drukowanych, mikrowyłączniki,

odzysk rafinacja złota

Gniazda

Gniazda i wtyki złocone

odzysk rafinacja złota

Styki

Styki zawierające złoto, pallad, platynę, rod

Termopary

zawierające platynę i rod

Sprzęt laboratoryjny

zawierające platynę, rod, iryd

Osady i odpady techniczne

pochodzące z przemysłu hutniczego i chemicznego

Katalizatory i sita molekularne

zawierające platynę i pallad z przemysłu chemicznego

Pasty przewodzące i rezystorowe

zawierające platynę, oraz odpady po utylizacji substancji organicznej z produkcji układów hybrydowych techniką sitodruku

Złomy biżuterii

I wiele innych…