Przejdź do treści

Osłony radiologiczne

Ochrona przed promieniowaniem w przemyśle i w medycynie

Kompleksowa realizacja oraz zaopatrzenie w osłony radiologiczne

Oferujemy kompleksową realizację osłon radiologicznych dla placówek medycznych oraz przemysłu.  Wykorzystujemy systemy mocowania blach ołowianych w istniejących budynkach, halach produkcyjnych oraz w trakcie powstawania nowych inwestycji. 

Oferujemy również konsultacje techniczne, oraz kompleksowe zaopatrzenie wykonawców w elementy osłonowe.

Drzwi RTG

Osłony radiologiczne dla przemysłu

Drzwi radiologiczne

Drzwi radiologiczne

Przy wykorzystaniu ciężkich drzwi automatycznych nie ma potrzeby budowania labiryntów betonowych

Osłony radiologiczne

Wyłożenia pomieszczeń

Przy realizacji naszych usług oferujemy wyłożenia czystymi blachami ołowianymi. 

Drzwi do pomieszczenia badań nieniszczących

Bramy radiologiczne

Rozwiązania przeznaczone do pracowni badań nieniszczących

Osłony radiologiczne dla medycyny

Drzwi RTG szpitalne

Drzwi RTG

Drzwi RTG nierdzewne

Wyłożenia pomieszczeń

Osłony ruchome RTG

Osłony ruchome

Blacha ołowiana RTG

Produkty osłonowe

INNOVATOR Sp. z o.o. posiada w swej ofercie całą gamę wyrobów na bazie ołowiu znajdujących zastosowanie jako osłona radiologiczna w wielu gałęziach przemysłu, nauce i medycynie.

Do ochrony przed promieniowaniem stosuje się m.in.:

  • blachy, taśmy, folie i płyty ołowiane
  • wełnę ołowianą
  • cegły ołowiane

Rozwiązania Specjalne

Wykonujemy projekty oraz dostarczamy wszelkiego rodzaju produkty osłonowe według wymagań klienta.

Bunkier radiologiczny