Przejdź do treści

Stopy łożyskowe na bazie ołowiu i cyny

Stopy łożyskowe stosowane są do wylewania panewek łożysk ślizgowych wykorzystywanych w wysokoobrotowych silnikach, młynów, turbin, walcarek, sprężarek, wagonów kolejowych, a także wykładania powierzchni ślizgowych różnych elementów mechanicznych.

Stopy łożyskowe do odlewania odśrodkowego i statycznego charakteryzują się:

  • małym współczynnikiem tarcia pomiędzy wałem wykonanym najczęściej ze stali oraz panewką wylaną z odpowiednio dobranego stopu,
  • wysoką twardością, odpornością na ścieranie i wytrzymałością na duże naciski przy podwyższonych temperaturach,
  • dobrą przewodnością cieplną,
  • odpornością na działanie czynników korozyjnych
  • dobrymi własnościami odlewniczymi i skrawalniczymi

Stopy dostępne są w postaci gąsek.

Normy PN-ISO 4381:1997, PN-ISO 4381/AK:1998, PN-82/H-87111

Oferujemy m.in. następujące stopy łożyskowe wg norm: PN-82/H-87111* lub PN-ISO 4381:1997**.


Stopy łożyskowe

Oferta stopów łożyskowych

W uzgodnieniu z odbiorcami wykonujemy również stopy łożyskowe o innych – modyfikowanych składach  wg norm DIN, GOST, ASTM i innych.

Znak gatunkuCechaPbSnSbCuAsCdNi
PbSb15SnAsŁAsreszta0,9 ÷ 1,713,5÷15,50,70,8 ÷ 1,2
PbSb15Sn10**Ł10reszta9 ÷ 1114 ÷ 160,70,6
PbSb14Sn9CuAs*Ł10Asreszta9 ÷ 1113 ÷ 151 ÷ 20,5 ÷ 0,9
PbSb14Sn9CuAs**Ł10Asreszta8 ÷ 1013 ÷ 150,7 ÷ 1,50,3 ÷ 1,00,3 ÷ 0,70,2 ÷ 0,6
PbSb10Sn6*Ł6reszta5 ÷ 75,5 ÷ 7
PbSb10Sn6**Ł6reszta5 ÷ 79 ÷ 110,70,25
PbSn16Sb16Cu2*Ł16reszta15 ÷ 1715 ÷ 171,5 ÷ 2,0
SnSb12Cu6Cd*Ł80Sreszta11 ÷ 135,0 ÷ 6,50,2 ÷ 0,51,0 ÷ 1,50,3 ÷ 0,6
SnSb12Cu6Pb**Ł821 ÷ 3reszta11 ÷ 135 ÷ 70,1
SnSb11Cu6*Ł83reszta10 ÷ 125,5 ÷ 6,5
SnSb9Cu4*Ł89reszta7,25÷ 8,252,5 ÷ 3,5
SnSb9Cu4**Ł890,35reszta7 ÷ 83 ÷ 40,1
SnSb8Cu4Cd**Ł89L0,35reszta7 ÷ 83 ÷ 40,50,8 ÷ 1,20,1÷ 0,5
*PN-82/H-87111
**PN-ISO 4381:1997

Realizujemy również zamówienia na stopy drukarskie.

Wszystkie oferowane przez spółkę stopy poddawane są standardowej analizie i w momencie sprzedaży posiadają stosowny atest.