vline vline
english
vline
deutsch
vline
рyсский
vline
español
vline
maszyny flotacyjne metale nieżelazne metale szlachetne
innovator

InRen

Intensyfikacja odzysku renu i innych metali z odpadów złomów superstopów

Projekt nr:

POIR.01.02.00-00-0075/17 Innowacyjny Recykling

Światowa produkcja renu wynosi około 50-60 ton na rok, czołowymi producentami są Chile, Stany Zjednoczone i Polska. Obecnie w Polsce Re jest odzyskiwany głównie z odpadowych roztworów powstających przy przerobie koncentratów miedziowych. Drugim źródłem renu są przerabiane przez naszą firmę odpady powstające przy produkcji wyrobów zawierających superstopy. Stosowana aktualnie metoda przerobu pozwala nam na wykorzystanie materiałów o uziarnieniu nieprzekraczającym 30 mm. Z danych GUS wynika, że zapotrzebowanie na ren rośnie, szczególnie na światowych rynkach stopów, zwiększa się również ilość złomów superstopów zawierających ren, a nie przybywa nowych, bardziej skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych technologii przerobu tych odpadów i odzyskiwania tego cennego metalu. Z tego powodu koniecznością wydaje się podjęcie badań prowadzących do intensyfikacji odzysku tego strategicznego metalu z dotąd nieprzerabianych złomów, szczególnie o kubaturze ˃30 mm. Opracowanie tego zagadnienia umożliwi produkcję nowych związków, komponentów stanowiących interesujące produkty na światowym rynku.

Niniejszy projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym obejmujący badania wchodzące w OBSZAR RECYKLINGU, wykorzystując zagadnienia z zakresu wielu dziedzin tj.: hydrometalurgii, technologii chemicznej nieorganicznej, elektrochemii, chemii analitycznej i ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnąć dwa podstawowe cele:

1. opracowanie nowych metod kompleksowego przerobu materiałów dotąd nie przerabianych, występujących w postaci złomów kawałkowych o średnicy >30mm poprzez ich elektroroztwarzanie

2. opracowanie metod produkcji handlowych produktów renu w postaci związków o wysokiej czystości i odzysk innych cennych metali

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 291 967,50 zł
w tym wysokość dofinansowania:   3 471 055,75 zł

innovatordo góry

Projekty Europejskie sklep internetowy

INNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
PL 44-101 GLIWICE
tel. +48 32 238 02 45
fax +48 32 238 02 02
info@innovator.com.pl